Апаратура

Кабинетите са оборудвани с модерна медицинска апаратура от водещи компании.